Informatie

FSC-keurmerk

Forest Stewardship Council (FCS) is een non-profitorganisatie. Het hoofdkwartier zit in Bonn, Duitsland, maar werd in 1993 opgericht in Toronto op het initiatief van milieuorganisaties uit 25 landen. Sinds 2010 wordt FSC ondersteund door het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke- en milieuorganisaties (waaronder World Wide Fund for Nature - WWF - en Greenpeace). De organisatie staat voor verantwoord beheer van bossen, met name tropische gebieden. De FSC-standaard voor verantwoord bosbehoor brengt sociale, milieu- en economische belangen in balans.

Wanneer gesproken wordt over tropisch hout, dan volgt vaak direct de vraag of het betreffende tropische hout ook FSC is. FSC betekent Forest Stewardship Council. Deze internationale organisatie zet zich in voor het behoud en verantwoord bosbeheer in de wereld. Er moet rekening gehouden worden met de ecologische, sociale en economische aspecten. Voor Holtz Vloeren is duurzaam houtgebruik niet meer dan logisch en daarom is ons hout uitsluitend voorzien van het FSC-keurmerk.

 

Neem contact op!


FSC bescherm bossen voor huidige en toekomstige generaties tegen papier- en houtproductie. Het FSC werkt als volgt:

Het FSC-keurmerk wordt toegekend aan hout, houtproducten en papier dat geproduceerd is door bedrijven die meewerken aan een audit voor onafhankelijke certificeringsinstanties. Er werkt gewerkt met een Chain of Custody, waarbij het hout van kap tot aan eindproduct gevolgd wordt. Iedere organisatie met deze Chain of Custody registratie die FSC-gecertificeerde producten verwerkt en/of verhandelt, moet een specifieke administratie bijhouden. Het FSC-keurmerk is een bewijs dat het hout en papier komen uit bossen die beheerd worden conform de FSC-standaard.

De Fransen doen niet mee aan het FSC keurmerk. Zij hebben een eigen keurmerk dat al veel langer bestaat dan het FSC.

fsc certificaat hout holtz vloeren

PEFC certificaat hout holtz vloeren