Terug

Hout Informatie, Tali Erythrophleum Ivorense

Beschrijving
Andere benamingen: Elone, missanda, erun
Het kernhout is geel tot oranjebruin van kleur. Er kunnen zich grote kleurverschillen voordoen. Ook zijn er donkere strepen zichtbaar.

Eigenschappen
Het is vrij moeilijk te bewerken vanwege de hardheid. Er is een goede afzuiging nodig om de giftige stoffen op te vangen die de luchtwegen kunnen irriteren.

Duurzaamheid
Het hout is zeer duurzaam en bestand tegen insecten en schimmels.

Drogen
Het drogen gaat langzaam. Bij te snel drogen kunnen scheuren en vervormingen ontstaan.

Toepassingen
Waterwerken, bruggenbouw, vloeren, parket, drempels, draaiwerk.

Groeigebied
Tropisch Afrika

Hoogte
Gem. 30m

Diameter

0,8-1m